လုံခြုံရေးမူဝါဒ

ဤလုံခြုံရေးမူဝါဒသည် ဝန်ဆောင်မှုကို သင်အသုံးပြုသောအခါ သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ပြထားပြီး သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးများနှင့် ဥပဒေက သင့်ကို မည်သို့ကာကွယ်ပေးကြောင်း ဖော်ပြသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤလုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်အညီ သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းကို သင်သဘောတူသည်။

အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ

ဤလုံခြုံရေးမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ –

 • အကောင့်ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် သင့်အတွက် ဖန်တီးထားသည့် အထူးအကောင့်ကို ဆိုလိုသည်။
 • ကုမ္ပဏီ (ဤသဘောတူညီချက်ထဲတွင် “ ကုမ္ပဏီ” ၊ “ ကျွန်တော်တို့” ၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို” သို့မဟုတ် “ကျွန်ုပ်တို့၏” လို့ ရည်ညွှန်းထားသော) သည် Kaishion ကို ရည်ညွှန်းသည်။
 • Cookies ဆိုသည်မှာ သင်၏ ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်ကိရိယာပေါ်တွင်မဆို တင်ထားသော ဖိုင်အသေးများဖြစ်ပြီး၊ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် သင်၏ ရှာဖွေမှုမှတ်တမ်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။
 • နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ရည်ညွှန်းသည်။
 • ကိရိယာဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ၊ ဆဲလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်တက်ဘလက်ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆို ဆိုလိုသည်။
 • ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဆိုသည်မှာ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် သို့မဟုတ် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုမဆို ဆိုလိုသည်။
 • ဝန်ဆောင်မှုသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
 • ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား အချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲသော မည်သည့်မူရင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို ဆိုလိုသည်။ ယင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုကို လွယ်ကူစေရန်၊  ကုမ္ပဏီကိုယ်စား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့အသုံးပြုသည်ကို ဆန်းစစ်ရာတွင် ကုမ္ပဏီကို ကူညီရန် ကုမ္ပဏီမှ အလုပ်ခန့်အပ်ထားသော ကြားကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် တစ်သီးပုဂ္ဂလများကို ရည်ညွှန်းသည်။
 • အသုံးပြုမှုအချက်အလက်သည် အလိုအလျောက် စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းမှ ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု အခြေခံကိုယ်၌ဖြစ်စေ (ဥပမာ – ပေ့ချ်ဝင်ကြည့်သည့်ကြာချိန်)။
 • ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် https://www.kaishionshop.com/ မှ Kaishionshop ကို ရည်ညွှန်းသည်။
 • သင်ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိသော သို့မဟုတ် အသုံးပြုသော တစ်ဦးချင်း၊ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိသော သို့မဟုတ် အသုံးပြုသော ထိုတစ်ဦးချင်းကိုယ်စား အခြားတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုလိုသည်။

သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း

စုဆောင်းထားသော ဒေတာအမျိုးအစားများ

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေစဉ် သင့်ကို ဆက်သွယ်ရန် သို့မဟုတ် ခွဲခြားသိမြင်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တစ်စုံတစ်ရာကို ပေးရန် သင့်ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်သည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ သို့သော် ကန့်သတ်မထားပါ –

 • အီးမေးလ်လိပ်စာ
 • နာမည်အစနှင့် နာမည်အဆုံး
 • ဖုန်းနံပါတ်
 • လိပ်စာ၊ ပြည်နယ်၊ ZIP/Postal ကုဒ်၊ မြို့တော်
 • အသုံးပြုမှု အချက်အလက်များ

အသုံးပြုမှု အချက်အလက်များ

အသုံးပြုမှု အချက်အလက်များကို ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသည့်အခါ အလိုအလျောက် သိမ်းဆည်းထားသည်။

အသုံးပြုမှု အချက်အလက်များတွင် သင့်ကိရိယာ၏ အင်တာနက် ပရိုတိုကော လိပ်စာ (ဥပမာ – IP address)၊ ဘရောက်ဇာအမျိုးအစား၊ ဘရောက်ဇာဗားရှင်း၊ သင်ဝင်ရောက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာများ၊  သင်ဝင်ရောက်သည့် အချိန်နှင့် ရက်စွဲ၊ ထိုစာမျက်နှာများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် အချိန်၊ ထူးခြားသည့် ကိရိယာ ခွဲခြားဖော်ထုတ်သောအရာများနှင့် တခြားရောဂါအမျိုးအမည်ရှာဖွေသည့် အချက်အလက်များ ကဲ့သို့သော အချက်အလက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာဖြင့် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းကိရိယာမှတစ်ဆင့် သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ အချက်အလက်အချို့ကို အလိုအလျောက် စုဆောင်းနိုင်သည်။ သင်အသုံးပြုသည့် မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာ အမျိုးအစား၊ သင့်မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာ၏ ထူးခြားသည့် အိုင်ဒီ၊ သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာ၏ IP လိပ်စာ၊ သင်၏ မိုဘိုင်းလ်ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်စနစ်၊ သင်အသုံးပြုသည့် မိုဘိုင်းလ်အင်တာနက်ဘရောက်ဇာအမျိုးအစား၊ ထူးခြားသော ကိရိယာခွဲခြားဖော်ထုတ်သည့်အရာများနှင့် တခြားရောဂါအမျိုးအမည်ရှာဖွေသည့် အချက်အလက်များကိုတော့ ကန့်သတ်မထားပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ကြည့်ရှုချိန်တိုင်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာဖြင့် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာမှတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်း သင့်ဘရောက်ဇာမှ ပေးပို့သည့် အချက်အလက်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

နည်းပညာများနှင့် cookies များကို ခြေရာခံခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုတွင် လှုပ်ရှားမှုကို ခြေရာခံရန်နှင့် အချို့သော သတင်းအချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထားရန် cookies နှင့် အလားတူခြေရာခံနည်းပညာများကို အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသည့် ခြေရာခံနည်းပညာများမှာ သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းသိမ်းဆည်းပြီး ခြေရာခံရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ဆန်းစစ်လေ့လာရန် အချက်ပြမီးများ၊ အမှတ်အသားများနှင့် အက္ခရာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့် နည်းပညာများတွင် ပါဝင်နိုင်သည့်အရာများ–

 • Cookies သို့မဟုတ် browser cookies။ Cookies ဆိုသည်မှာ သင့်ကိရိယာထဲတွင် ထည့်သွင်းသည့် ဖိုင်သေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cookies အားလုံးကို ငြင်းပယ်ရန် သို့မဟုတ် cookies တစ်ခုကို ပေးပို့သည့်အခါ ညွှန်ပြရန် သင့်ဘရောက်ဇာကို သင်ညွှန်ကြားနိုင်သည်။ သို့သော် သင်သည် cookies ကို လက်မခံလျှင် ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှု၏ တချို့အစိတ်အပိုင်းတို့ကို သင်အသုံးနိုင်မည်မဟုတ်။ Cookies ကို ငြင်းပယ်ဖို့ရန် သင့်ဘရောက်ဇာဆက်တင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမထားပါက ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုသည် cookies ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
 • Flash Cookies။ ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှု၏ လက္ခဏာသွင်ပြင်တချို့သည် စက်အတွင်းသိမ်းဆည်းထားသောအရာများ (သို့မဟုတ် Flash Cookies) ကို အသုံးပြု၍ စုဆောင်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် သင်၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာများ သို့မဟုတ် သင်၏လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို စုဆောင်း၍ သိမ်းထားနိုင်သည်။ Flash Cookies ကို ဘရောက်ဇာ ဘရောက်ဇာကွတ်ကီးစ် (browser cookies) အတွက် သုံးထားသည့်အရာများကဲ့သို့ ဆက်တင်တစ်မျိုးတည်းဖြင့် စီမံထားခြင်းမရှိပါ။ Flash Cookies ကို မည်သို့ ပယ်ဖျက်နိုင်သည်ဆိုသည့် အကြောင်းအရာများ ပိုမိုသိရှိရန်အတွက် “ မလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် စက်အတွင်း ပေါင်းသုံးထားသည့်အရာများအတွက် မည်သည့်နေရာတွင် ဆက်တင်ပြောင်းနိုင်သလဲ။” ဤနေရာတွင် ရနိုင်သည် – https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_ 
 • ဝက်ဘ်ဘီကွန်။ ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှု၏ တချို့အပိုင်းများနှင့် ကျွန်တော်တို့အီးမေးလ်များမှာ ဝက်ဘ်ဘီကွန် (ကြည်လင်သော gifs များ၊ pixel tags များနှင့် single-pixed gifs များဟုလည်း ဆို) လို့ လူသိများသည့် အီလက်ထရွန်နစ်ဖိုင်သေးများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ယင်းသည် ၎င်းစာမျက်နှာများအား ကြည့်ရှုသူ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖွင့်ထားသူ အသုံးပြုသူများကို ရေတွက်ရန် ကုမ္ပဏီနှင့် အခြားဆက်စပ်နေသော ဝက်ဆိုက်စာရင်းဇယားများ (ဥပမာ – ရေပန်းစားသည့် စာမျက်နှာကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် စနစ်နှင့်ဆာဗာခိုင်မာမှုကို အတည်ပြုခြင်း) အား ခွင့်ပြုသည်။

Cookies သည် “ အမြဲတမ်း” မဟုတ်လျှင် “ အချိန်ပိုင်း” cookies ဖြစ်နိုင်သည်။ သင် offline ဖြစ်သည့်အခါ သင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာထဲတွင် ဆက်လက်တည်ရှိပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သင့်ဝက်ဘရောက်ဇာကို သင်ပိတ်လိုက်သည်နှင့် အချိန်ပိုင်း cookies ပျောက်သွားသည်။ ဤနေရာတွင် cookies အကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်သည် – All About Cookies by TermsFeed.

အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်ပိုင်းနှင့် အမြဲတမ်း cookies နှစ်ခုစလုံးကို အသုံးပြုသည်။

 • Necessary / Essential Cookies အမျိုးအစား – အချိန်ပိုင်း Cookies – ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက် – ဒီ cookies သည် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရန်နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်တချို့ကို သင့်အား အသုံးပြုနိုင်စေရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ယင်းတို့သည် အသုံးပြုသူများအား အထောက်အထားပြရန်နှင့် အကောင့်အသုံးပြုမှုများတားဆီးရန် ကူညီပေးသည်။ ဤ cookies မရှိလျှင် သင်တောင်းဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ မပေး၍မရနိုင်ပါ။ ထိုဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်အား ပေးရန် ဤ cookies ကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုခြင်းသာဖြစ်သည်။
 • Cookies မူဝါဒ / သတိပေး လက်ခံမှု cookies အမျိုးအစား – အမြဲတမ်း Cookies – ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက် – အသုံးပြုသူများသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် cookies အသုံးပြုမှုကို လက်ခံခဲ့လျှင် ဤ cookies က ခွဲခြားသိမြင်သည်။
 • လုပ်ဆောင်မှု cookies အမျိုးအစား – အမြဲတမ်း Cookies – ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက် – ဤ cookies သည် သင် ၏ အကောင့်ဝင်ရောက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ဘာသာစကားရွေးချယ်မှုကို မှတ်ထားတတ်ခြင်းစသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးပြုသောအခါ ရွေးချယ်မှုများအား ကျွန်ုပ်တို့ကို သတိရစေပါသည်။ ဤ cookies ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင့်အား ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ ပိုရစေရန်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါတိုင်း သင်၏ နှစ်သက်ရွေးချယ်မှုသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော cookies အကြောင်းနှင့် cookies နှင့်ပတ်သက်သော သင်၏ရွေးချယ်မှုများအကြောင်း ပိုမိုသိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies မူဝါဒ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ cookies k‹ကို ဝင်ကြည့်ပါ။

သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်း

ကုမ္ပဏီသည် အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည် –

 • ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို ပေး၍ ထိန်းသိမ်းရန်။
 • သင်၏ အကောင့်အား စီမံခန့်ခွဲရန် – ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူအနေဖြင့် သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲရန်။ သင်ပေးသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသည် မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူအနေဖြင့် သင်ရရှိနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကို သင့်အား ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေနိုင်သည်။
 • စာချုပ်၏ လုပ်ဆောင်ချက် – သင်ဝယ်ယူထားသည့် ထုတ်ကုန်များ၊ ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဝယ်ယူမှုစာချုပ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် အခြားမည်သည့် စာချုပ်မဆို၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု၊ လေးစားလိုက်နာမှုနှင့် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်မှု။
 • ဆက်သွယ်ရန် – လိုအပ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကျိုးကြောင်းသင့်သည့်အခါ လုံခြုံရေး အသစ်ပြင်ဆင်မှုများအပါအဝင် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သည့် အသစ်ပြင်ဆင်မှုများ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ဆက်သွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မိုဘိုင်းလ်အက်ပလေကေးရှင်းမှ တိုက်တွန်းသတိပေးချက်များစသည့် အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ SMS သို့မဟုတ် တခြားအလားတူ အီလက်ထရွန်နစ်ဆက်သွယ်ရေးပုံစံများဖြင့် သင့်အား ဆက်သွယ်ရန်။
 • ထိုကဲ့သို့ သတင်းအချက်အလက်များကို လက်မခံဖို့ မဆုံးဖြတ်ထားပါက သင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်သော သို့မဟုတ် စုံစမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်သော အရာများနှင့်အလားတူ အခြားကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများ၊ အထူးကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်များ သင့်အား ထောက်ပံ့ပေးရန်။
 • သင်၏တောင်းဆိုချက်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် – ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်၏ တောင်းဆိုချက်များအား စီမံလုပ်ဆောင်ရန်။

စီးပွားလွှဲပြောင်းမှုများ – ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသည် လွှဲပြောင်းပေးထားသော ကျွမ်းကျင်မှုများကြားတွင် ရှိသော  စိုးရိမ်စရာဖြစ်စေ၊ ဒေဝါလီခံခြင်း၊ စာရင်းရှင်း ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် အလားတူ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီချင်း ပေါင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားရောင်းဝယ်မှု သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကျွမ်းကျင်မှုတချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးလွှဲပြောင်းမှုကို အကဲဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ရန် သင်၏အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်သည်။ 

 • အခြားရည်ရွယ်ချက်များ – သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကို အချက်အလက်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ အသုံးပြုမှုလမ်းကြောင်းများကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလှုံ့ဆောင်မှုများ၏ ထိရောက်မှုကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဈေးကွက်ရောင်းဝယ်မှုနှင့် သင်၏ အတွေ့အကြုံကို အကဲဖြတ်ပြီး ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်သည်။

အောက်ပါအခြေအနေများတွင် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှနိုင်ပါသည်-

 • ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ – ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်ဆန်းစစ်လေ့လာရန် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား ကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှပေးနိုင်ပါသည်။
 • စီးပွားလွှဲပြောင်းပေးခြင်းများ – ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ အချက်အလက်များကို မည်သည့်ကုမ္ပဏီချင်း ပေါင်းခြင်း၊ ကုမ္ပဏီပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း၊ ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အခြားကုမ္ပဏီသို့ ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သို့မဟုတ် စေ့စပ်ဆွေးနွေးချိန်မှာ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဝေမျှ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။
 • ပေါင်းစည်းခြင်းများ – ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလုံခြုံရေးမူဝါဒကို လေးစားလိုက်နာရန် လိုအပ်မည့်ကိစ္စရပ်၌ သင်၏ အချက်အလက်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများအား ဝေမျှနိုင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်သော သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတူတကွထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ မိခင်ကုမ္ပဏီနှင့် အခြားမည်သည့် လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီမဆိုနှင့် ပူးတွဲစွန့်စားစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ သို့မဟုတ် အခြားကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။
 • စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ – အချို့ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်မှုများကို ပေးရန် သင်၏အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ဝေမျှနိုင်သည်။
 • အခြားအသုံးပြုသူများ – သင်သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဝေမျှသည့်အခါ သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် အများရှေ့တွင် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါ အသုံးပြုသူအားလုံးသည် ယင်းအချက်အလက်များကို မြင်တွေ့နိုင်ပြီး အပြင်တွင် လူသိရှင်ကြား ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
 • သင်၏သဘောတူညီချက် – သင့်သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ပြနိုင်သည်။

သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထားခြင်း

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံရေးမူဝါဒတွင် ချမှတ်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လိုအပ်နေသမျှ သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုသာ သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားရေးရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန် (ဥပမာ – ကျွန်ုပ်တို့သည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ သင်၏ ဒေတာကို သိမ်းဆည်းရန် လိုအပ်ပါက)၊ အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များနှင့် မူဝါဒများ ပြဌာန်းရန် လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာထိ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်း၍ အသုံးပြုမည်။

ကုမ္ပဏီသည် အတွင်းပိုင်းခွဲခြမ်းလေ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက်များကြောင့် အသုံးပြုမှုအချက်အလက်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားမည်။ လုံခြုံရေးကို အားကောင်းစေရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် ဤဒေတာကို အသုံးပြုသည့်အခါမှလွဲ၍ အသုံးပြုမှုဒေတာကို ယေဘုယျအားဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားသည်၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဤအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းရန် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသည်။

သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လွှဲပြောင်းခြင်း

ကိုယ်ရေးချက်အလက်များအပါအဝင် သင်၏အချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်ရုံးများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သော ပါတီများ ရှိသည့် အခြားမည်သည့်နေရာများတွင်မဆို စီမံခန့်ခွဲသည်။ အချက်အလက်များကို  သင်၏ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ နိုင်ငံ အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သော အခြားအစိုးရတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပြင်ပ၌ရှိသည့် ကွန်ပျူတာများသို့ လွှဲပြောင်း (ထိန်းသိမ်းထား) နိုင်သည်။

သင်၏ ထိုအလက်အချက်မျိုး တင်သွင်းမှုနောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဤလုံခြုံရေးမူဝါအပေါ် သင်၏ သဘောတူညီချက်သည် ထိုလွှဲပြောင်းမှုအပေါ် သင်၏ သဘောတူညီချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။

ကုမ္ပဏီသည် သင်၏ အချက်အလက်များ လုံခြုံစွာနှင့် ဤလုံခြုံရေးမူဝါဒအတိုင်း သေချာစွာ လုပ်ဆောင်စေရန်နှင့် အတော်အတန်လိုအပ်သော အဆင့်အားလုံးကို လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ ဒေတာနှင့် အခြားကိုယ်ရေးအချက်အလက်လုံခြုံမှုအပါအဝင် လုံလောက်သောထိန်းချုပ်မှုမရှိပါက သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် နိုင်ငံတစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။

သင့်ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း

စီးပွားရေးအရောင်းအဝယ်များ

အကယ်၍ ကုမ္ပဏီသည် ပေါင်းစည်းမှု၊ ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းရောင်းချမှုတစ်ခုတွင် ပါဝင်ခဲ့လျှင်၊ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်အချက်အလက်များ လွှဲပြောင်း၍ ကွဲပြားသော လုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းမခံရမီတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သတိပေးချက် ပေးသွားပါမည်။

ဥပဒေစိုးမိုးရေး

အချို့သောအခြေအနေများတွင် ကုမ္ပဏီသည် ဥပဒေအရ သို့မဟုတ် ပြည်သူ့အာဏာပိုင်များ (ဥပမာ – တရားရုံး သို့မဟုတ် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ရုံံး) ၏ တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများကို တုံ့ပြန်ရန် လိုအပ်ပါက ကုမ္ပဏီသည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ရန် လိုအပ်သည်။

အခြားဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ

ကုမ္ပဏီသည် ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်ချက်လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်ချက်ဖြင့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်နိုင်သည် –

• ဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာရန်။

• ကုမ္ပဏီ၏အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။

• ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်၍ ဖြစ်နိုင်သောအမှားအယွင်းများကို တားဆီးရန် သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။

• ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် ပြည်သူလူထု၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ရန်။

• ဥပဒေကြောင်းအရ တာဝန်ရှိခြင်းအား ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ရန်။

သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်လုံခြုံမှု

သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်လုံခြုံမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးသည်၊ သို့သော် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ထုတ်လွှင့်မှုနည်းလမ်း၊ သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုနည်းလမ်းသည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လုံခြုံမှုရှိသည်ကို သတိရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် စီးပွားရေးအရ လက်ခံနိုင်ဖွယ်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရန် ကြိုးစားနေသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြွင်းမဲ့လုံခြုံမှုကို အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။

ကလေးများ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုသည် အသက် ၁၃ နှစ်အောက် မည်သူကိုမျှ မဖိတ်ခေါ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက် ၁၃ နှစ်အောက် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထံမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဖော်ထုတ်နိုင်သော အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည် မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင့်ကလေးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ပေးထားသည်ကို သိရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိဘများ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အသက် ၁၃ နှစ်အောက် မည်သူမဆိုထံမှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ရယူထားသည်ကို သိရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများမှ အဆင့်ဆင့် ဖယ်ရှားပါမည်။ 

အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်၏အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာအခြေခံသဘောတရားအဖြစ် သဘောတူညီချက်ပေါ် အမှီပြုရန် လိုအပ်ပြီး သင့်နိုင်ငံအနေဖြင့် မိဘထံမှ သဘောတူခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါက ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူသုံးစွဲခြင်းမပြုမီ သင့်မိဘ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပေမည်။

အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လင့်ခ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့စီမံခန့်ခွဲခြင်းမဟုတ်သည့် အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်များပါဝင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အပြင်လင့်ခ်တစ်ခုကို နှိပ်ပါက သင့်ကို ထိုအခြားဆိုက်ဆီသို့ ရောက်စေပါလိမ့်မည်။ သင်ဝင်ကြည့်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တိုင်း၏ လုံခြုံရေးမူဝါဒကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် သင့်ကို ကျွန်တော်တို့ အခိုင်အမာအကြံပြုပါသည်။ 

ကျွန်တော်တို့သည် အခြားမည်သည့်ဆိုက်များ၏ ခွင့်ပြုချက်၊ လုံခြုံရေးမူဝါဒ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ တာဝန်မရှိဟု ယူဆပါသည်။

လုံခြုံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများ

ကျွန်တော်တို့၏ လုံခြုံရေးမူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာ အသစ်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် လုံခြုံရေးမူဝါဒသစ်ကို ပြဌာန်းခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆို သင့်အား အသိပေးပါမည်။

အကျိုးသက်ရောက်လာသည် အထိ ပြောင်းလဲမှုနှင့် ဤလုံခြုံရေးမူဝါဒ၏ ထိပ်ဆုံးတွင် “နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ထားသည့်” ရက်စွဲကို အသစ်မပြင်ဆင်မီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းကို အီးမေးလ် သို့မဟုတ် အရေးကြီးသတိပေးချက်မှတစ်ဆင့် သင့်ကို အသိပေးပါမည်။

မည်သည့် ပြောင်းလဲမှုအတွက်မဆို ဤလုံခြုံရေးမူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် သင့်ကို အကြံပြုထားပါသည်။ ဤလုံခြုံရေးမူဝါဒ အပြောင်းအလဲများသည် ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင် တင်လိုက်သည့်အချိန်မှ စ၍ အကျိုးသက်ရောက်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်

ဤလုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ ရှိပါက ကျွန်တော်တို့အား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

အီးမေးလ်ဖြင့် – support@kaishionshop.com

Home
Account
Cart
Search