စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

Kaishion Website အကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း

နိဒါန်း

၁။        Kaishion Website သည် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ စားသုံးသူများနှင့် ချစ်စွာသော မိတ်ဆွေသင်္ဂဟအပေါင်းတို့လည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေပြေဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ကျွန်ုပ်၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများလည်း အ ဆင်ပြေအောင်မြင်စေရေး အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိ၍ ထူထောင်ခြင်းပါသည်။

၂။         ကျွန်ုပ်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကနေ ပေးမည့်စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဝန် ဆောင်မှုများ ကိုကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေစားသုံးသူများသို့ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်အောင် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဤသို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွန်ုပ်နှင့် ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေများအကြား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် ကျွန်ုပ်ဖက်မှ စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းတစ်အနည်းငယ် သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။ အကယ်၍  ကျွန်ုပ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်သော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအတိုင်း ကျွန်ုပ်၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အားပေးကြမည်ဆိုပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိမည်ဆို သည်မှာ ယုံမှားသံသယဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။

စားသုံးသူ(Consumer)များသို့ ကျွန်ုပ်၏ အထူးမေတ္တာရပ်ခံချက်

၃။        ကျွနိုပ်၏ဝန်ဆောင်မှုသည် စားသုံးသူများအတွက် ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်သည်ဟု ကိုင်စွဲသကဲ့သို့ စားသုံးသူဖက်မှလည်း ကျွန်ုပ်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပါ အခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ဆီက တစ်ခုခုဝယ်ယူ ခြင်းများအတွက် သတ်မှတ်ပေးထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာပေးရန် မေတ္တရပ်ခံလိုပါ သည်။ သို့မှသာ စားသုံးသူနှင့် ကျွန်ုပ်အကြား ဆက်သွယ်မှု၊ အရာင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်မှုများ အဆင် ပြေပြေပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။  ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပါဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်၏ စား သုံးသူဖက်မှ အသုံးမပြုမီကြိုတင်မေးမြန်းခြင်း၊ ဖတ်ရှုခြင်းမပြုခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်၏ ဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့် အဝရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။

၄။        ကျွန်ုပ်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုအခါအားလျော်စွာ ဗားရှင်းကို လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော စတိုးဆိုင် ကြီးများနှင့် အရောင်းနေရာများတွင်  အခြေအနေအသစ်များ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများ၊ ဆန်းသစ်မှုများ ပြုလုပ်သည့်အချိန်တိုင်း ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေ စားသုံးသူများ မသိရှိဘဲ ကျော်သွားမည်စိုးရိမ်သည့်အတွက် ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ဤစာမျက်နှာ(ကျွန်ုပ်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်)ကို အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၅။        ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချမည့်စတိုးဆိုင်များကို Wocommrce Inc က မိခင်ဌာနအ ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား စားသုံးသူများလက် ထဲသို့ E. Commerce Platform ကိုအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။

Kaishion Website အတွက်သတ်မှတ်ချက်များ

၆။        ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေစားသုံးသူများအတွက် အကောင်းဆုံးသောဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန်ရည် ရွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်သောအခါ လွယ်ကူရှင်းလင်းသည့် သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာပေးနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်-

            (က)     သတ်မှတ်ချက်-၁- အွန်လိုင်းစတိုးဝေါဟာရများ

                        (၁)       စားသုံးသူနေထိုင်ရာဒေသ = မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၊ ကမ္ဘာ့မည်သည့်နိုင်ငံတွင်

                                    နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံသားများနေထိုင်ရာဒေသ။

                        (၂)        စားသုံးသူများ၏အသက်အရွယ် = နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားကိုင်ဆောင်ခွင်ရှိသူ

                                    အသက်အငယ်ဆုံးမှ အသက်အကြီးဆုံးအရွယ်များအား။

                        (၃)       တရားမဝင်ထုတ်ကုန် = နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ တရားမဝင်သောထုတ်ကုန်များ၊

                                    ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိသောကုန်ပစ္စည်းများ၊

                        (၄)       တိုင်ကြားခြင်း(Complaints)= ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် အဆင်မပြေ

                                    မှုနှင့်မကျေနပ်မှုများအတွက် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ပြောကြားခြင်းများ။

                        (၅)       Wocommrce Inc  = Woocommerco ကုမ္ပဏီ။

                        (၆)       E. Commerce Platform = အွန်လိုင်းကိုအသုံးပြုသော စီးပွားရေးစနစ်။

            ( ခ )     သတ်မှတ်ချက်-၂-  အွန်လိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာများ

                        (၁)       ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိသည်။

                        (၂)        ကဒ်များအားလုံးကို လျှို့ဝှက်ချက်မထားရှိဘဲ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။

                        (၃)       အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့်မှုတွင် စားသုံးသူအပါအဝင် အကြောင်းအရာအားလုံး ထည့်

                                    ထည့်သွင်းနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(၄)       ကွန်ယက်နည်းပညာဆိုင်ရာများနှင့် အကြွေးဝယ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက် များအပေါ် လွဲပြောင်းမှုဆောင်ရွက်ခြင်းများအား လျှို့ဝှက်ထားရမည်။

(၅)       ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘောတူညီချက်မပါဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ခွင့်ပြုချက်မ ပါပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ မိတ္တူကူးခြင်း၊ ရေးသားထုတ်ဝေခြင်း၊ ပြန်လည် ရောင်းချခြင်းများမပြုလုပ်ရ။

 (၆)      လျှို့ဝှက်ရမည့် အွန်လိုင်းဆိုင်ရာများမှာ လိုအပ်ချက်အရသာ ထည့်သွင်းထား ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းမှလွဲ၍အခြားအကြောင်းအရာများ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိရ။

            ( ဂ )     သတ်မှတ်ချက်- ၃- တိကျမှန်ကန်မှု၊ပြီးပြည့်စုံမှုနှင့်အချိန်သတ်မှတ်ချက်များ

                        (၁)       ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ မဟုတ်သည့် အခြားအွန်လိုင်းမှရရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏

                                    လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ဖော်ပြချက်များအတွက် တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်။

                        (၂)        ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်အကြောင်းအရာများသည် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းအကြောင်းမှ အချို့

                                    ကိုသာ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းမှအချက်အလက်များကို အသုံးပြုလိုပါက မိမိ

                                    တို့နှင့်လာရောက်ဆွေးနွေး၍ ခွင့်ပြုချက်တောင်းရမည်။

                        (၃)       ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အကြောင်းအရာများ အချိန်မရွေးပြုပြင်ခြင်းနှင့် အသစ်ရေးဆွဲ

                                    ခြင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။

                        (၄)       ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိအပြောင်းအလဲများ စောင့်ကြည့်ရန်တာဝန်မှာ ချစ်သော

                                    ကျွန်ုပ်တို့၏ စားသုံးသူများသာဖြစ်သည်။

            (ဃ)     သတ်မှတ်ချက်- ၄ – ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဈေးနှုန်းများအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ

                        (၁)       ကျွန်ုပ််တို့ထုတ်ကုန်များ၏ ဈေးနှုန်းများပြောင်းလဲခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေ

                                    အနေပေါ်တွင် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။             (၂)            ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုသည်လည်း လိုအပ်ချက်အရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း                                 နှင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းကိစ္စရပ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။

                        (၃)       ဤကဲ့သို့ ဈေးနှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သာ

                                    သက်ဆိုင်သဖြင့် အခြားမည်သူတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါ။

            ( င )     သတ်မှတ်ချက်- ၅ – ထုတ်ကုန်များ(သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

                        (၁)       ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့်

                                    စီမံထားခြင်းကြောင့် ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒ                                  ဖြင့်သာ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရမည်။

                        (၂)        စတိုးဆိုင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရောင်အသွေး၊ အရည်အသွေးများ                              သည် တိကျမှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲထားသော်လည်း စားသုံးသူများ၏ နည်းပညာများ                        ဖြင့် ဖန်တီးခြင်းကြောင့် အရောင်အသွေးများ ပြောင်းလဲသွာဖြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့

                                    မှ အာမခံပေးလိမ့်မည်မဟုတ်။

                        (၃)       ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများများနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်း မဟုတ်ပါ

                                    က အရပ်ဒေသဆိုင်ရာ သီးခြားပြဌာန်းခြင်းအတွက် ကန့်သတ်ချက်မထားရှိပါ။

                        (၄)       ကျွန်ုပ်တို့ထံဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကမ်းလှမ်းလာသော ကုန်ပစ္စည်း(သို့မဟုတ်)ဝန်

ဆောင်မှုများ၏ အရည်အတွက်ကို လိုအပ်သလို ကျွန်ုပ်တို့မှကန့်သတ်ထားနိုင် သည်။

(၅)       ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းသည် အခြားဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်မူတည်၍ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း လက်ခံရမည်။

(၆)       ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ကုန်ပစ္စည်းများ ပယ်ဖျက်ခွင့်ရှိသည်။

(၇)       အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက တားမြစ်သော ကုန်ပစ္စည်းများ ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက် ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

(၈)       ကျွန်ုပ်တို့သည် မှာယူထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြည့်ဆည်းခြင်း နှင့်ပြုပြင်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

            ( စ )     သတ်မှတ်ချက်- ၆ – Billing နှင့် အကောင့်အချက်အလက်မှန်ကန်တိကျမှု

(၁)       ကျွန်ုပ်တို့သည် ငွေကြေးနှင့် အကောင့်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအ တွက်ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(၂)        တစ်ဦးချင်းဝယ်ယူခြင်းများအတွက် လိုအပ်ပါက ကန့်သတ်ထားခြင်းနှင့် ဖျက် သိမ်းခြင်းများ ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(၃)       ကန့်သတ်ချက်များတွင် တူညီသောအကောင့်များ၊ အကြွေးကဒ်များ၊ ကုန်ကျစ ရိတ်၊ ပို့ဆောင်ရေးလိပ်စာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။

(၄)       စားသုံးသူဖက်က ကုန်ပစ္စည်းမှာယူခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းခြင်းများအတွက်  ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း(သို့မဟုတ်) ဖျက်သိမ်းခြင်းများ ဆောင်းရွက်သည့်အခါ အီး မေးလ်/ တယ်လီဖုန်းများဖြင့် အချိန်မီဆက်သွယ်သတင်းပေးရမည်။

(၅)       စားသုံးသူ၏ ဖုန်း/အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် အကြွေးဝယ်ကဒ်ပြားများ ပြင်ဆင်ရန်လို အပ်သောအခါ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့လည်း ဆက်သွယ်အသိပေးရန် တာ ဝန်ရှိသည်။

            (ဆ)     သတ်မှတ်ချက်-၇ – အငြင်းပွားခြင်းအတွက် အခြားအဖွဲ့အစည်းများရွေးချယ်ခြင်း

(၁)       ကျွန်ုပ်တို့နှင့် စားသုံးသူအကြားဖြစ်သော အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါ က ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းမရှိ၍ ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာပံ့ပိုးထားခြင်းမရှိ

သည့် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း(Third pagty) ကိုရွေးချယ်၍ သက်သေအဖြစ်ထားရှိနိုင် ပါသည်။

(၂)        ကျွန်ုပ်တို့နှင့် စားသုံးသူအကြား အငြင်းပွားမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြု သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ် နှင့် ကရိယာများ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ခွင့် ပြုထားသည်။

(၃)       ကုန်ပစ္စည်းများမှာယူခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းများသည် စားသုံးသူ၏ အွန်လိုင်းနှင့် အိုင်တီပစ္စည်းများ ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးပြုခြင်းသည် စားသုံးသူနှုင့် သာ သက်ဆိုင်သည်။

(၄)       ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏တင်းအချက်လက်များ ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်း၊ အသုံးအနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းများသည် ကျန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်စေ ရမည်။

            ( ဇ )     သတ်မှတ်ချက်-၈ – တတိယပါတီလင့်ခ်များ

                        (၁)       ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်သည့် အကြောင်းအရာများ၊ ကုန်ပစ္စည်း များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအချို့တို့ကို တတိယပါတီ၏ လင့်ခ်မှလည်း ရယူနိုင်သည်။

                        (၂)        ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော တတိယပါတီချိတ်ဆက်မှုများ အတွက် အခြား တတိယပါတီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် များက လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည်။

                        (၃)       ကျွန်ုပ်တို၏ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ တိကျ မှန်ကန်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စအရပ်ရပ်အတွက် တတိယပါတီက စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခွင့်မပြုပါ။

            ( ဈ )    သတ်မှတ်ချက် – ၉ – စားသုံးသူများ၏ ဝေဖန်ချက်၊ တုံံ့ပြန်မှုနှင့်အခြားတင်ပြချက်များ

                        (၁)       ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၊ အကြံပြုချက် များ ၊ ဘာသာပြန်ခြင်း စသည်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြု နိုင်သည်။

                        (၂)        ကျွန်ုပ်တို့သည် စားသုံးသူများထံသို့ ပေးပို့သော မှတ်ချက်များထိန်းသိမ်းပေးလိမ့် မည်မဟုတ်၊ တာဝန်လည်းယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။

                        (၃)       လူ့ဂုဏ်သိက္ခါ၊ လူ၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့်အကြောင်း အရာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ယူဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ပါသည်။

                        (၄)       စားသုံးသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုရာတွင် လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့်မ ကိုက်ညီသော ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခြင်း၊ သူ့အသရေဖျက်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းစွာရေး သားပြောဆိုခြင်း၊ အခြားတတိယပါတီ၏ လုပ်ငန်းစုကို ဤနေရာတွင် မတရား သဖြင့် ကန့်ကွက်ခြင်း၊ မည်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့မဆို ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် သို့ အဟုတ် အခြား မားလ်ဝဲ များဖြင့် နောက်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်းများ  စသည်များ အသုံးမပြုရန်တား မြစ်ထားသည်။

            (ည)     သတ်မှတ်ချက်-၁၀ – ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ

                        (၁)       ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေးမူဝါဒအရ စတိုးဆိုင်မှတစ်ဆင့် စားသုံးသူများ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ မေးမြန်းရေးသွင်းခြင်းအား ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိသည်။

                        (၂)        ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေးအရ မူဝါဒများ သတ်မှတ်ရကြောင်းကို စားသုံးသူများမှ နားလည်ပေးရမည်။

            ( ဋ )     သတ်မှတ်ချက် – ၁၁ – မှန်ကန်မှုနှင့် အမှားများအတွက် ပြဌာန်းချက်များ

                        (၁ )      ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်ထားသော သတင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်တိကျမှု(သို့မဟုတ်) အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လွဲချော်မှားယွင်းမှု သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။

                        (၂)        ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း၊ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်၊ အရာင်း မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းချက်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ် စသည့်အချက်အ လက်မှားယွင်းချွတ်ချော်မှု တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (သိ့မ ဟုတ်) ဖျက်သိမ်းရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင်သာ တာဝန်ရှိသည်။

                        (၃)       ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ လွဲချော်မှုတစ်ခုခုကို နည်းလမ်းတကျတောင်းဆို သည်မှအပ ပြန်လည်ဖြေရှင်း၊ ရှင်းလင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

            ( ဌ )     သတ်မှတ်ချက်- ၁၂ – အထူးတားမြစ်ချက်များ

                        (၁)       ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို တရားမဝင် မည်သည့်လုပ်ရပ်မဆို ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်။

                        (၂)        နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်မှုအတွက် ချိုးဖောက်မှုများ၊ အသိညာဏ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင် ရာချိုးဖောက်မှုများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုများ၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခါပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့်ဆက်စပ်သည့် အပြောအဆိုရေးသားမှုအားလုံးကို လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်။

                        (၃)       မှားယွင်းသော သတင်းအချက်အလက် ရေးသားပြောဆိုမှုများ တားမြစ်သည်။

                        (၄)       ကွန်ပြူတာ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် ကူးဆက်စေရန် လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချသည်။ လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်။

                        (၅)       အခြားသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများ၊ စုဆောင်းခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့် ဗွီဒီယိုများ ပေးပို့ခြင်း၊တင်ခြင်းများလုံးဝ လက်ခံမည်မဟုတ်။

                        (၆)       ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ တစ်ဆင့် အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို လုံခြုံမှုချိုးဖောက် သည့်ကိစ္စများ မည်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမဆို တားမြစ်ထားသည်။

            ( ဍ )     သတ်မှတ်ချက်- ၁၃ – အာမခံနှင့်စပ်ဆိုင်သောကြေငြာချက်မူဝါဒများကန့်သတ်ချက်

                        (၁)       ကျွန်ုပ်တို့သည် စားသုံးသူများ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းမှာယူခြင်းများ အချိန်မီ ခြင်းနှင့် လုံခြုံမှုရှိအောင်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း အချိန်မီခြင်း၊ လုံခြုံမှုအပြည့်အဝရရှိခြင်းနှင့် စားသုံးသူများအနှောက်အယှက် ကင်းခြင်းများအတွက် အာမခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

                        (၂)        ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းသည် စီးပွားရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သ ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းကို အချိန်မရွေ့ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်၊ လုပ်ငန်းများဖယ်ရှား နိုင်သည် စသည့်ဖြစ်ပျက်တတ်သော သဘောများလက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံထားသောကိစ္စရပ်များမှလွဲ၍ ကျန်သည့်ကိစ္စရပ်များ အာမခံပေး၍ မရပါ။

                        (၃)       ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ အလုပ်သမားများနှင့်ကန်ထရိုက်တာ များကြောင့်ငွေကြေး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အခွင့်အရေးများမဆုံးရလေအောင် အ ကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နေသော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်လာ ပါက ၎င်းချို့ယွင်းမှုအတွက် ပြန်လည်ကုစားရန် ဖြစ်သည်။

                        (၄)       ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အတွက် အကြံကောင်းညာဏ် ကောင်းများ ပေးနိုင်သည်။

                        (၅)       ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် အခြားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏ ပြဌာန်း ထားသော် ဥပဒေများ ကျော်လွန်ခြင်းမရှိစေရ။

            ( ၒ )     သတ်မှတ်ချက်- ၁၄ – မသန်စွမ်းပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပတ်သက်သော ကန့်သတ်ချက်များ

                        (၁)       ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်ပြဌာန်းသော မသန်စွမ်းနှင့်ပတ် သက်သည့် ဥပဒေများစည်းမျဉ်းများ လိုက်နာမည်ဖြစ်သည်။

                        (၂)        မသန်စွမ်းသူများအတွက် အတင်းအကျပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုသည့်အ ပြင်မိမိတို့၏ စားသုံးသူများမှ ၎င်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်း ခွင့်မပြုပါ။

                        (၃)       မသန်မစွမ်းများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များသည် အခြား ပုံမှန်စားသုံးသူများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရပါ။

            (ဏ)     သတ်မှတ်ချက် – ၁၅ – တာဝန်ဝတ္တရာများ အဆုံးသတ်ခြင်း

                        (၁)       ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေစားသုံးသူများသည် သဘောတူညီမှု အတိုင်းဆက်ဆံနေ သရွှေ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေအဖြစ်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။

                        (၂)        ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများကိ အသုံးမပြုလိုတော့ကြောင်း(သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်းရပ်ဆိုင်းးသည့်အခါ ဤစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ အ ဆုံးသတ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

                        (၃)       ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ မိတ်ဆွေစားသုံးသူက နစ်နာဆုံးရှုံးသည် ဟု သံသယရှိချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်အားဝင်ရောက်ခြင်းကို အဆုံးးသတ်နိုင် ပါသည်။

            (တ)     သတ်မှတ်ချက်-၁၆ – စကားလုံးနှင့်အခြေအနေပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

                        (၁)       ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အမြဲတမ်းဗားရှင်းမြှင့်သည့်အခါ လိုအပ်သော စီးပွား ရေးအသုံးအနှုန်းနှင့်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးကြည့်ရှု့ရန်နှင့်လက်ခံရန်မိတ်ဆွေစားသုံးသူတို့၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။

                        (၂)        ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ ပြောင်းလဲမှုအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆွေ စာသုံးသူက ဆက်လက်ဝင်ရောက်လက်ခံခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တရားဝင် ဆက် ဆံရေးရှိနေသည်ဟု သတ်မှတ်မည်။

နိဂုံး

၇။        ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို မိတ်ဆွေ စားသုံးသူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ် အောင် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။  လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များ ထားရှိပြဌာန်း ခြင်းအတွက် နားလည်စေချင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်များ ထားရှိပါမှလည်း လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်သည့်အခါ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် နားလည်မှုရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး ကြီးမားနိုင်သည့် ပြသနာများလည်း ငယ်သွားစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။        ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အားပေး ဖတ်ရှု့ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုပါက support@kaishionshop.com သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင် ပါသည်။

Kaishion group

Home
Account
Cart
Search